Home
  • Choose country
  • Navigation
  • Contact

Ansvarsfraskrivelsesklausul

Velkommen til webstedet for BSN medical GmbH ("BSN medical"). Læs venligst følgende generelle vilkår, der er gældende ved brug af vores websted. Bemærk, at du ved brug af vores websted samtidig giver dit samtykke til og forpligtes til at følge vores fortrolighedspolitik, juridiske meddelelser og brugervilkår for denne ansvarsfraskrivelsesklausul (herefter kaldet "vilkårene").

Brug af indhold på vores hjemmeside

Hvis intet andet angives, ejer BSN medical eller selskabets datterselskaber eller har licensen til al tekst, alle billeder, al grafik, alle fotos, videoklip, konstruktioner, ikoner, lyd, al information, alle data og andet materiale ("indholdet") på BSN medicals websted samt al copyright, alle varemærker, servicemærker eller anden immateriel ejendom eller ejendomsret inden for disse områder. I særdeleshed mærkerne "BSN medical" og det stiliserede logo er registrerede varemærker og ejendom med eneret for BSN medical. Du må kun bruge indholdet til begrænsede, interne, ikke-kommercielle informationsformål. Du må kun udskrive en kopi af indholdet til disse formål, hvis kopien indeholder al information om copyright, varemærke, servicemærke og anden immateriel ejendom og ejendomsret, som vises på webstedet. Du må ikke distribuere, offentliggøre, overføre, ændre eller udforme heraf afledte arbejder eller på anden måde bearbejde nogen del af indholdet, helt eller delvist, til noget andet formål. Du tildeles ikke på nogen måde licens til copyright, varemærker, servicemærker eller anden immateriel ejendom eller ejendomsret til indholdet. Du får ikke på nogen måde rettigheder til produkterne, tjenesterne, processerne eller teknikken, der beskrives i indholdet. Alle disse rettigheder beholdes af BSN medical, dennes datterselskaber og eventuelle tredjepartsejere af disse rettigheder. Links til andre websteder og referencer til andre virksomheder, referencer, som vi angiver til navne, mærker, produkter eller tjenester fra tredjepart, eller hyperlinks til tredjeparts websteder eller information, er ikke et udtryk for eller indebærer ikke, at vi godkender, støtter eller anbefaler denne tredjepart. Vi overvåger eller kontrollerer ikke indholdet på noget websted, som vi linker til fra vores websteder, og vi er derfor ikke ansvarlige for indholdet på websteder, der er linket til vores websted, eller til de brugervilkår eller fortrolighedsregler, der anvendes på disse websteder.

Ansvarsfraskrivelse

Indhold på BSN medicals websted kan indeholde tekniske ukorrektheder eller typografiske fejl, og vi har ikke ansvar for den lid, du fæster til indholdet. BSN medical kan til enhver tid foretage ændringer i indholdet og produkterne, tjenesterne eller programmerne, som beskrives i indholdet, uden forudgående meddelelse herom. Du benytter vores websted helt på eget ansvar. Dette websted kan indeholde fejl eller misforståelser, som kan påvirke kvaliteten af webstedets indhold. Indholdet har ikke gennemgået nogen uafhængig verificering og er heller ikke godkendt helt eller delvist af BSN medical. BSN medical garanterer ikke, at indholdet er korrekt eller er up to date. BSN medical påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser i indholdet, uanset om disse er forårsaget af BSN medical eller tredjepart. BSN MEDICALS WEBSTED OG ALT INDHOLD LEVERES "SOM DET ER", OG VI FRASIGER OS ANSVAR FOR ALLE UDSAGN ELLER GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, SOM VEDRØRER WEBSTEDET ELLER DETTES INDHOLD, HERUNDER EVENTUEL STILTIENDE GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER SAMT EVENTUEL GARANTI FOR KVALITET, FUNKTIONALITET, KORREKTHED, GYLDIGHED, FULDSTÆNDIGHED, PÅLIDELIGHED, BRUGBARHED, YDEEVNE ELLER FRAVÆR AF VIRUS. DU PÅTAGER DIG DET FULDE ANSVAR FOR BRUG AF OG RISIKO FOR TAB SOM FØLGE AF BRUG AF VORES WEBSTED. BSN MEDICAL ELLER BSN MEDICALS DATTERSELSKABER ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN SKADER I EN AFTALE, SVIGAGTIG AFTALE ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HERUNDER SÆRLIGE SKADER, INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER, UBETYDELIGE SKADER ELLER SKADER MED STRAFFORFØLGELSE, SELV OM BSN MEDICAL ER INFORMERET OM RISIKOEN FOR DISSE SKADER.

Registrerede varemærker

Hvis intet andet angives, er alle de varemærker, der nævnes på dette websted (registrerede), varemærker tilhørende BSN medical eller selskabets datterselskaber. Dette gælder særligt produktnavne og logoer. I særdeleshed er BSN's medicinske mærke og stiliserede kompositlogo registrerede varemærker tilhørende BSN medical GmbH. BSN medicals varemærker, det være sig registrerede eller ikke-registrerede, må ikke bruges sammen med produkter eller tjenester, som ikke er et produkt eller en tjeneste fra BSN medical. Alle rettigheder forbeholdes.

Ændringer/opdateringer

BSN medical kan til enhver tid ændre disse brugervilkår. Besøg webstedet regelmæssigt for at læse, hvilke aktuelle vilkår du skal følge.

Anvendt lovgivning

Disse vilkår og deres håndhævelse følger tysk lov. Den bemyndigede domstol er Hamburg, Tyskland.

Personoplysninger

Hos BSN medical arbejder vi for at opretholde fortrolighed og sikkerhed vedrørende personoplysninger for dem, der besøger dette websted. På dette websted iværksætter BSN medical ikke aktivt nogen indsamling af personoplysninger. Vi indsamler passivt information, som automatisk sendes til os fra din webbrowser. Denne information omfatter typisk dit domænenavn (navnet efter @ i din e-mailadresse). Denne information kan omfatte dit brugernavn (navnet før @ i din e-mailadresse). Mængden af information, der sendes, afhænger af, hvilke indstillinger du har i din webbrowser. Gå til din webbrowser, hvis du vil se, hvilken information den sender. På denne side forsøger vi ikke aktivt at identificere individuelle besøgende, herfra er dog undtaget forhold, som vedrører undersøgelse af sikkerhedsovertrædelser eller samarbejde med myndigheder i retlige forhold. Vi bruger den information, som vi automatisk modtager fra din webbrowser, til at se, hvilke sider du besøger på vores websted, hvilket websted du besøgte, før du besøgte vores, og hvilket websted, du besøger, når du forlader vores. Hos BSN medical kan vi efterfølgende udarbejde statistik, som hjælper os med at forstå, hvordan dette websted bruges af vores besøgende. Disse statistiske data analyseres af BSN medical i vores løbende indsats for at præsentere det webstedsindhold, som vores besøgende leder efter, i det format, som de finder mest anvendeligt. BSN medical vil ikke, hverken inden for BSN medical eller over for tredjepart, bruge eller dele information, som er indsamlet på dette websted, til direkte markedsføring. På grund af internettets udformning kan vi overføre informationen til et andet land, men inden for BSN medical, til andre formål end direkte markedsføring, f.eks. lagring, eller afhængigt af hvor vores servere findes. Vi kan også bruge informationen til at undersøge sikkerhedsovertrædelser eller til at samarbejde med myndigheder i retlige forhold. Vi kan også fjerne al information, som kan identificere den besøgende, og bruge resten til historiske, statistiske eller videnskabelige formål.

Hvis du sender e-mail til os, er det dig, der – frivilligt – giver os information om dig. Din e-mailadresse kan blive brugt af BSN medical med det formål at besvare din henvendelse. Vi vil ikke bruge identificerbar information som f.eks. din e-mailadresse til direkte markedsføring.

I tilfælde af salg, fusion, likvidation, opløsning, omorganisering eller erhvervelse af BSN medical, eller af et tilhørende BSN-forretningsområde, kan den information, som BSN medical har indhentet gennem din brug, blive overført. Det sker dog kun, hvis den part, der erhverver informationen, accepterer de regler om personoplysninger, som BSN medical oplyste dig om på det tidspunkt, hvor dine oplysninger blev indsamlet.

Af hensyn til din bekvemmelighed kan dette websted indeholde visse hyperlinks til andre websteder under BSN medical samt til websteder, der ikke ejes af BSN medical. For websteder, der ikke ejes af BSN medical, fraskriver vi os ethvert ansvar. Vi anbefaler således, at du læser informationen om personoplysninger på hvert websted, du besøger.

Hvordan du kommer i kontakt med os

Du kan kontakte os på følgende måde:

BSN medical Luxembourg Finance Holding
S.à.r.l.
Corporate Communications 12D
rue Guillaume Kroll L-1882
Luxemburg

Telefon: +49 40 4909-909
Telefax: +49 40 4909-6666

E-mail: BSNcorporate@bsnmedical.com

KONTAKTER

BSN medical AB
Uggledalsvägen 15
427 40 Billdal
Sweden


 Tel: +45 33 36 35 34

 kundeservice.dk@bsnmedical.com