Home
  • Choose country
  • Navigation
  • Contact

BSN medicals betingelser for fremsendelse af materiale

  •  Det fremsendte materiale skal forelægges BSN medical uden forbehold for rettigheder fra din side, og enhver erklæring, der siger andet, er ugyldig. – Modtageren hos BSN medical kan frit gennemgå det fremsendte materiale, som ikke i sig selv udgør nogen kontrakt mellem dig og BSN medical.
  • Du anerkender, at BSN medical allerede kan være i færd med at arbejde med det område, som det fremsendte materiale omhandler, og accepterer, at i så fald vil det fremsendte materiale udelukkende tilhøre BSN medical.
  • Uanset ejerskab kan BSN medical altid frit anvende og videreudvikle det fremsendte materiale efter eget ønske uden yderligere forpligtelser eller erstatningsansvar over for dig.
  • Det fremsendte materiale forpligter på ingen måde BSN medical til at indgå nogen form for samarbejdsaftale med dig.
  • Hvis BSN medical ønsker at følge op på det fremsendte materiale med dig, vil du blive kontaktet af BSN medical. Enhver form for samarbejde mellem BSN og dig skal fastlægges i en skriftlig aftale. Medmindre du og BSN medical har underskrevet en aftale om andet, har BSN medical intet ansvar, ingen pligter, intet erstatningsansvar eller andre forpligtelser over for dig.

BSN medical kan ikke acceptere og skal anses for automatisk og uden varsel at have afvist eventuelt materiale, som fremsendes uopfordret, og som præsenteres for BSN medical på anden måde end via innovations@bsnmedical.com.

KONTAKTER

Essity Denmark A/S
Gydevang 33
DK-3450 Allerød
Danmark

HER FINDES VI


 Tel: +45 48 16 82 20
 

 kundeservice.dk@essity.com

 

KONTAKT OS